GALERIE

VŠECHNY FOTOGRAFIE NA TOMTO WEBU PODLÉHAJÍ AUTORSKÝM PRÁVŮM, KOPÍROVÁNÍ, POUŽITÍ CELKU ČI DETAILŮ (VÝŘEZŮ) BEZ MÉHO SOUHLASU JE TRESTNÉ!

Zakázáno je také odstranění podpisu autora ze snímku.

Po dohodě je možno použít fotografie s uvedením autora a odkazem na naše webové stránky.